Условия на ползване

Онлайн магазинът REXOL.BG е собственост на Рексол Трейд ЕООД / гр.София, BG 130316368, управител Кирил Пешев /. REXOL.BG има право във всеки един момент да прави промени в публикуваните материали, цени, описания, снимки и услуги. Някои от стоките може да не се предлагат в момента и да не са налични. REXOL.BG не носи никаква отговорност и при никакви обстоятелства за каквито и да е щети причинени от използването на този сайт, както и щети възникнали от употребата на неподходящи продукти за вашето превозно средство. Всички марки, знаци и символи са защитени от авторското право и са притежание на техните собственици. Цената на стоките е с включен ДДС. Разходите за доставка не са включени в цените на стоките. Начините за поръчка и доставка и цените за доставка са описани в "Поръчки и Доставки". Плащането на стоките става при получаване. Потребителя има право да се откаже от поръчаната стока в 14 дневен срок от получаването и в случай, че стоката не е използвана и не е нарушена опаковката и етикетите. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера. Всеки потребител който извършва действия в разрез със закона ще се докладва и разследва от съответните органи. REXOL.BG декларира че ще използва лични данни на потребителите само във връзка с доставката и информирането им.